Bouwkundig toezicht is de controle tijdens de bouw werkzaamheden.

In de bouw geldt dat zonder controle op afspraken en kwaliteit, het gewenste resultaat vaak niet wordt bereikt.
Het toverwoord is toezicht en het motto luidt: “Voorkomen is beter dan genezen.”

Aannemers zijn gecertificeerd en de (door adviseurs) geformuleerde uitgangspunten worden geacht duidelijk te zijn. Toch blijkt nauwgezette controle nodig te zijn. Niet alleen de opdrachtgever maar ook de overige bouwpartners hebben hier baat bij.
MichielsBouwAdvies kan bouwkundig toezicht houden op uw project.

Het uitgangspunt is dat alle betrokken partijen de overeengekomen kwaliteit nastreven. Maar al te vaak blijkt dat juist ten aanzien van kwaliteitsbeleving grote verschillen bestaan tussen de betrokkenen. Een van de factoren daarbij is dat bouwen in de meeste gevallen wordt uitgevoerd door diverse partijen, die elk op hun eigen wijze invulling geven aan resultaat, zekerheid, kwaliteit en imago. Juist het feit dat elk bouwproces en ieder bouwwerk uniek is qua omvang, organisatie, complexiteit, tijdspad en budget vraagt dit om een adequate en continue afstemming.

Tijdig en helder overleg tijdens de uitvoeringsfase en gestructureerde documentatie zijn van doorslaggevend belang. Voor MichielsBouwAdvies is hier een belangrijke rol weggelegd.

Wat levert het u op?
Het tijdig signaleren van (dreigende) onvolkomenheden in bouwtechniek en samenwerking beheersen onze opzichters tot in de puntjes. Voor u betekent dit het voorkomen van conflictsituaties en het bespaart u de ergernis van vertraging, meerwerk en onnodig kwaliteitsverlies. Doordat uw gebouw wordt gecontroleerd tijdens het bouwen zijn ook alle details goed uitgevoerd welke je later nooit meer ziet. Hierdoor verliest u onder andere minder energie en heeft u meer wooncomfort in al de jaren dat u van uw nieuwbouw gebruik gaat maken. De kosten verdienen zich gemakkelijk terug in de toekomstige exploitatie. Op deze wijze begrijpt u dat u geld over houd aan goed bouwkundig toezicht. Wat is er mooier dan dat uw verwachtingen zelfs overtroffen worden?

U kunt hier contact met ons opnemen.