DIRECTIEVOERING

MichielsBouwAdvies vertegenwoordigd de opdrachtgever tijdens een bouwproject door een directievoerder aan te stellen. MichielsBouwAdvies zal de directievoering al voorbereiden voordat de eerste werkzaamheden beginnen, echter wij kunnen ook inspringen op projecten welke door redenen halfweg gestrand zijn.

 De directievoerder speelt bij de uitvoering van een bouwproject een belangrijke rol. De bevoegdheden van de directie zijn onder andere het uitoefenen van het toezicht, al dan niet in samenwerking met een bouwkundig opzichter. De directievoerder is voor de aannemer het eerste aanspreekpunt, zo blijft u als opdrachtgever ongemoeid over de lastige vragen en opmerkingen tijdens de bouwperiode.

Wat houden de werkzaamheden in?
De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk, volgens de bepalingen uit de overeenkomst. De directievoerder zit de vergaderingen met de aannemer(s) en onderaannemers voor. Twee-wekelijks wordt er met u als opdrachtgever een overleg gepland om goede en intensieve samenwerking tussen de directievoerder en u als opdrachtgever te behouden. Tijdens deze overleggen blijft u op de hoogte van de stand van het werk en alle bijzonderheden.

De directievoering van Michiels BouwAdvies is een bouwkundige dienst welke wij aanbieden en houdt het volgende in:
Het toezicht houden en sturen op uitvoering van wat er in de overeenkomst staat en daarbij de opdrachtgever ontlasten van alle bouw-perikelen.

U kunt hier contact met ons opnemen.