Energielabel nieuwbouw voor utiliteitsgebouwen

Nieuwe gebouwen presteren in de praktijk soms beter dan bestaande aangepaste gebouwen, toch hebben ze allebei een groen A-label op hun energielabel staan.
In de huidige basis-opname methodieken voor het energielabel is nog niet voldoende mogelijkheid om de nieuwste technische hoogstandjes te verwerken die al wel in de praktijk hun dienst hebben bewezen.
Momenteel kan er met de basis-opname voor het energielabel utiliteitsbouw enkel een schaal van G t/m A worden behaald. Hierom wordt er een nieuwe methodiek toegepast voor de opname van een energielabel bij nieuwbouw, de detail-methode. Ook voor een energielabel nieuwbouw bent u bij Michiels BouwAdvies aan het juiste adres.

Wat is het nieuwbouwlabel utiliteit?

Een energielabel kennen we al jaren. Natuurlijk van de wasmachines en auto’s maar ook voor bestaande gebouwen; zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Het is tot nu toe zo geweest dat er voor nieuwbouw geen energielabel vereist was bij oplevering, de EPC berekening bij vergunning verlening was voldoende. Met de komst van de NTA8800 per 1-1-2021 is dat veranderd; hierom is het nieuwbouwlabel ontwikkeld. 
Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is per 1-1-2021 een Energieprestatie (EP)-berekening vereist. 
De EP-berekening bij vergunningaanvraag is direct een toets of er aan het bouwbesluit wordt voldaan op gebied van energiebesparing.
Bij oplevering van een gebouw na 1-1-2021 moet er tevens een nieuwbouwlabel worden opgemaakt bij de oplevering. 
Hierbij wordt er gecontroleerd dat er gebouwd is conform de eisen uit het bouwbesluit.  
Vaak zijn er gedurende het bouwproces enkele wijzigingen door bezuinigingen en meer-/minderwerk. 
Uiteindelijk wordt er dus gecontroleerd of er bij oplevering nog steeds voldaan wordt aan de eisen uit het bouwbesluit.

Bij het vaststellen van het energielabel nieuwbouw wordt, kort gezegd, de EP-berekening gecontroleerd. Naast algemene gebouwkenmerken staan er voornamelijk bouwkundige en installatietechnische eigenschappen van het gebouw in de EPC-berekening. Een deel van die kenmerken moet tijdens de realisatie van het gebouw worden gecontroleerd, het gaat daarbij voornamelijk om bouwkundige kenmerken. Een ander deel wordt kort voor de oplevering gecontroleerd, het gaat daarbij vooral om de installatietechniek.

Wat betekent het voor u?

Als u momenteel een utiliteitspand aan het bouwen bent of aan het ontwikkelen bent heeft het nieuwbouwlabel gevolgen voor u. U bent immers verplicht om een gebouw mét energielabel op te leveren. Die plicht geldt voor gebouwen die na 1 juli 2014 worden opgeleverd. Dus ook voor gebouwen die momenteel bijna opleveringsgereed zijn.

Het kan natuurlijk zo zijn dat gebouwkenmerken die tijdens de realisatie gecontroleerd moesten worden niet meer te controleren zijn, denk bijvoorbeeld aan de constructieopbouw en de bijbehorende warmteweerstand. In dat soort gevallen kan terug worden gevallen op zogenaamde forfaitaire waarden. Dit zijn veilige waarden met een ongunstig effect op de uitkomst van de EPC (en dus het energielabel).

Op het moment dat u de aanvraag van de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) nog niet heeft ingediend dan is het verstandig om extra aandacht aan de EPC-berekening te schenken. Deze moet natuurlijk correct zijn opgesteld en bovendien zullen nu de (product)kwaliteiten bij oplevering moeten worden aangetoond.

Wat levert het op?

Door een energielabel nieuwbouw op te stellen kunt u laten zien dat hetgeen er bedacht is ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De kwaliteit die u heeft geleverd wordt bevestigd en er wordt op een objectieve manier iets gezegd over de energiezuinigheid van het pand.

Tijdens het opstellen van een nieuwbouwlabel kunnen we tot de conclusie komen dat de EP-berekening die is opgesteld moet worden aangepast. Dat kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

  • er is niet volgens de uitgangspunten in de EP-berekening gebouwd
  • onderdelen zijn niet meer controleerbaar; bijvoorbeeld de constructieopbouw met het type isolatiemateriaal en de gerealiseerde warmteweerstand.
  • er is bij het opstellen van de EP-berekening gebruik gemaakt van andere installatie-types..

In dat geval wordt bij oplevering een nieuwe EP-berekening gemaakt en daarop wordt dan het label afgegeven.

Door wie?

Het nieuwbouwlabel utiliteit moet worden opgesteld door een gediplomeerd adviseur welke werkzaam is bij een gecertificeerd bureau.
Vanaf 1 juli 2014 is het verplicht om een nieuwbouwlabel op te laten stellen bij de oplevering van een utiliteitspand.
Michiels BouwAdvies is hiervoor gecertificeerd volgens BRL 9500.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
U kunt ons bereiken op 0113-405688 of info@michielsbouwadvies.nl