MVO, Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het begrip “maatschappelijke duurzaamheid” wordt steeds vaker gehoord en gebruikt, maar de betekenis van het woord is niet altijd even duidelijk. Vaak wordt het begrip slechts als “groen” of “milieuvriendelijk” geïnterpreteerd, maar wij kiezen voor een bredere definitie:
Maatschappelijke duurzaamheid betekent dat we op een verantwoorde maner in onze huidige behoeften voorzien, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken.
Volgens onze visie omvat duurzaamheid dus zowel ecologische, sociale als economische aspecten. Door deze in balans te brengen en zo duurzamer te werken, blijven we allemaal op de lange termijn gezonder.
Ecologisch:
We gaan zorgvuldig om met het leefmilieu en de grond- en hulpstoffen die we in ons kantoor gebruiken en doen inspanningen om:
– het verbruik van energie, water en papier te beheersen
– het afval te scheiden en te beperken
– milieu verontreiniging te voorkomen
MichielsBouwAdvies heeft als een van de diensten het adviseren in duurzame energetische maatregelen bij woningbouw. Met deze adviezen brengen wij u als klant in kennis van de meest rendabele investeringen in uw woning(en).

Met het opvolgen van de adviezen behaald u het grootste effect om energie te besparen, dat is ook een ecologische aspect.
De bijbehorende kostenbesparing, mogelijk zelfs in samenhang met betere huuropbrengsten, is dan voor u weer het economische aspect.


Uitrusting

MichielsBouwAdvies gaat ook altijd op pad met de juiste uitrusting. Wij hebben voor diverse opnames en inspecties specifieke apparatuur nodig. Onze inspectie auto’s zijn uitgerust met alle benodigde apparatuur welke er nodig is bij bouwkundige inspecties en controles. Wij kunnen op deze wijze u altijd direct van dienst zijn met al onze inspectie methodes, we hebben immers de juiste apparatuur en kennis bij ons. Zo besparen we brandstof en tijd met het niet onnodig rijden voor een vervolgafspraak

In het kader van de sociale aspecten binnen onze opvatting van Maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij in het bijzonder oog voor de vrijwilligers welke altijd gereed staan om verenigingen, hulpdiensten en hun naasten te ondersteunen. Dankzij legio aan vrijwilligers die paraat staan, hebben vele gezinnen sociale activiteiten en sociale contacten. MichielsBouwAdvies geeft jaarlijks een bijdrage aan bijzondere evenementen en/of diensten van vrijwilligersverenigingen en goede doelen. Wij vinden het belangrijk dat er goede sociale contacten zijn. De bijdrage kan in allerlei vormen plaats vinden. Hieronder ziet u projecten en doelen waar wij een bijdrage aan hebben geleverd: