Het meten van de mate van luchtdichtheid van de thermische schil gebeurd met een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidsmeting, druktest of doorfantest genoemd, waarbij de woning of gebouw op een beperkte luchtdruk wordt gezet. De maximaal toe te passen druk zal doorgaans rond 80 tot 120 Pascal liggen. (ongeveer 8-12 kg/m²) Tijdens de blowerdoortest wordt er bij ve rschillene over- en onderdrukken ge meten hoeveel liters lucht er via onbedoelde kieren en gaten van de thermische schil van het gebouw ontsnappen. Een luchtdichtheidsmetingen in combinatie met een thermografische visualisatie vormt de ideale combinatie. Zowel luchtlekkages als afwijkingen in de isolatie worden nauwkeurig in beeld gebracht.

De meetresultaten van de blowerdoortest vormen tezamen een verband waarmee achteraf, bij elk denkbaar drukverschil, het bijbehorende lekkagedebiet (= hoeveelheid weglekkende lucht) door de thermische schil kan worden berekend. Aan de hand van de vooraf opgegeven ambities kan worden gecontroleerd of het gebouw aan deze ambities en/of aan het Bouwbesluit voldoet. Op de foto rechts is een typische opstelling van een blowerdoor te zien in een nieuwbouwwoning. Op de foto links is een opstelling te zien met meerdere ventilatoren in een groter kantoorgebouw.

Naast het kwantitatieve aspect is het vooral voor de aannemer van belang om te weten waar precies eventuele lekkages zitten. Hij kan deze dan herstellen en proberen om ze een volgende keer te voorkomen. Zonder dit kwalitatieve aspect is een meetrapport een open einde en weet je niet hoe je de luchtdichtheid kunt verbeteren. Door Michiels BouwAdvies wordt standaard een beeld gegevenvan alle traceerbare lekkages inclusief een advies over het herstel daarvan én hoe dit voorkomen had kunnen worden.

Detectie van luchtlekken met een blowerdoortest is de enige manier om er achter te komen of een gebouw voldoende luchtdicht is. Meer dan ooit zal een aannemer vanuit een bouwbestek worden gevraagd om een aantal van deze tests uit te voeren. Veel aannemers willen daarnaast vanuit hun eigen kwaliteitsbehoefte de kwaliteit van hun bouwwerken laten beproeven. Een tip voor al deze aannemers: laat op enkele bouwwerken met verschillende bouwmethode (traditionele-/houtskelet-/betonbouw) een proefmeting uitvoeren zodat u uw mensen zelf zien waar ze extra aandacht op moeten vestigen. Wij kunnen door middel van extra uitleg en een presentatie aan uw personeel duidelijkheid geven over de juiste oplossingen en mogelijkheden bij complexe aansluitingen tussen diverse bouwkundige elementen.

Twijfelt u als bewoner/eigenaar over de luchtdichtheid van uw woning? Laat dan altijd een blowerdoortest uitvoeren. Een luchtdichtheidsmetingen in combinatie met een thermografische visualisatie vormt de ideale combinatie. Zowel luchtlekkages als afwijkingen in de isolatie worden nauwkeurig in beeld gebracht.